» Tatuering betydelser » Tatu Katana

Tatu Katana

Tatueringar som visar katana, ett traditionellt japanskt svärd, är en fantastisk kombination av kampsymbolik, estetisk tilltalande och djupa kulturella betydelser. Katana, som en symbol för den japanska krigarandan och samurajerna, har många intressanta ideologiska och historiska aspekter som återspeglas i tatueringar. De kan inte bara vara imponerande konstverk, utan de bär också på djupa filosofiska koncept relaterade till heder, mod och lojalitet. Låt oss utforska historien, symboliken och populariteten för katana-tatueringar tillsammans för att förstå deras betydelse och inflytande i modern tatueringskultur.

Historien om Katana Tattoo

Historien om katana tatueringar är nära förknippad med historien om samurajer och japansk krigarkultur. Katana, ett japanskt svärd med ett böjt blad, var inte bara ett vapen, utan också en symbol för ära, tapperhet och osjälviskhet. Det är därför bilden av en katana ofta valdes för tatueringar av människor som försökte uttrycka dessa ideal.

Samurajerna, som en klass av japanska krigare, hade en speciell betydelse i det japanska samhället och kulturen. De följde bushido-koden, som betonade tapperhet, ära, lojalitet och självkontroll. Katana var inte bara ett vapen för samurajerna, utan också en andlig symbol och en källa till stolthet. Därför symboliserar bilden av en katana i tatueringar inte bara styrka och mod, utan också hängivenhet till idealismens principer.

Med tiden har katana-tatueringar också fått andra betydelser. De kan symbolisera skydd, visdom, strävan efter excellens och till och med bara respekt för japansk kultur och historia. Sådana tatueringar kan vara stora och detaljerade verk, eller mer blygsamma och symboliska bilder.

I modern tatueringskultur är katana-tatueringar fortfarande populära bland älskare av japansk kultur, historia och kampsport. De kan vara personifieringen av inre styrka, beslutsamhet och andligt syfte.

Betydelsen av Katana tatuering

En katana tatuering kan bära en mängd olika symboliska betydelser beroende på sammanhang och tolkning. I en allmän mening förknippas det med begrepp som:

 1. Styrka och mod: Katana, som ett samurajvapen, symboliserar styrka, mod och beslutsamhet. En katana-tatuering kan återspegla dessa egenskaper hos sin ägare.
 2. Heder och tapperhet: Katana var inte bara ett stridsverktyg, utan också en symbol för ära och tapperhet för samurajer. En katana tatuering kan indikera ett engagemang för etiska principer och ideal.
 3. Skydd och säkerhet: Katana var ett defensivt vapen i händerna på samurajen. En katana tatuering kan symbolisera skydd och säkerhet för sin ägare.
 4. Tradition och kultur: Den japanska katanaen representerar Japans rika tradition och kultur. En katana tatuering kan vara ett uttryck för respekt för denna kultur eller en indikator på intresse för japansk historia.
 5. Självförbättring: Katana i kampsport symboliserar också strävan efter excellens. En katanatatuering kan spegla en önskan om personlig utveckling och förbättring.

Dessa symboliska betydelser kan variera beroende på individuell erfarenhet och tolkning, och varje katana-tatuering kan ha sin egen unika betydelse för bäraren.

Vem får Katana -tatueringen?

Denna teckning kom till oss från Japan. Katana är en bild av ett samuraisvärd. Han avslöjar i sig styrka, vilja, strävan efter mål, oräddhet, mod, ära och värdighet. Detta är en mycket populär tatuering bland både män och kvinnor.

Vad betyder en Katana -tatuering för en man?

För en man betyder en tatuering med ett katana -mönster styrka, mod, lust att vinna. På en mans kropp kan ett sådant mönster betyda:

 • självförtroende
 • mod;
 • sträva efter ett mål;
 • oräddhet;
 • besatthet;
 • ära och värdighet.

En tatuering som visar ett samuraisvärd betonar alla de bästa egenskaperna hos en ung man.

Vad betyder en Katana -tatuering för en kvinna?

Trots att svärdet inte är en leksak för tjejer, är katana -tatueringen inte bara populär bland kvinnor, utan ser också bra ut på en sofistikerad kropp.

På en kvinnas kropp kan denna tatuering betyda:

 • kvinnligt oberoende;
 • stark karaktär, mod;
 • strävar efter att vara den första;
 • förmågan att skydda dig själv.

Om ett katana -svärd avbildas med en sakurakvist eller andra mer känsliga element, indikerar detta en dubbel karaktär: å ena sidan styrka, mod och å andra sidan ömhet, skönhet.

Vilket alternativ ska du välja?

Valet av en tatuering och stilen i vilken den kommer att utföras är en mycket viktig fråga, särskilt när det finns många alternativ.

Stilen kan vara realistisk eller papperskorgen. Den sista versionen av stilen förmedlar inte bara teckningen, utan också atmosfären i den stigande solens och samuraiens land. Det är bra för både starka tjejer och modiga män. Svart och röd stil och akvarell ger ritningens dynamik och unikhet.

Tjejer kan lägga till lite lätthet till katana, till exempel olika vegetationer: blommor, sakura.

Vilken del av kroppen ska "stoppas"?

En tatuering som visar en katana för män ser bra ut på underarmen, men det träffas också ofta:

 • på bröstet;
 • på baksidan;
 • på axeln;
 • på fötterna.

Flickor slår vanligtvis på insidan av armen från armbågen till handleden. I en minimalistisk stil utförs denna tatuering nästan aldrig.

Foto av en tatuerad katana på kroppen

Foto av en katana -tatuering på hans axel

Foto av katana tatuering på benen

40 Katana-tatueringar för män